Laserskärning

Bild på lasermaskin
Lasermaskin

Så här fungerar laserskärning.

Bilder på laserskärning i plåt
Laserskärning i plåt

Laserskärning är en bearbetningsmetod med en hög bearbetningshastighet där man genom att rikta en laserstråle mot arbetsstycket hettar upp metallen så att det smälter. Samtidigt rörs ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet. Temperaturen blir mycket hög i själva snittet. 

Med laserskärning får man en fin och jämn snittyta och dessutom kan man åstadkomma ett mycket smalt skärsnitt. Detta sparar både tid och pengar. Efterarbetet minimeras och man slipper stora materialförluster då man kan åstadkomma ett så smalt snitt.

Här kan ni se en video hur det ser ut vid laserskärning samt bockning i CNC-styrd kantpress (3:31 min).


Laserskärning av plåt

Laserskärning i plåt är en utmärkt metod att få ut detaljer ur ett plåtämne. Det ger stor valfrihet till form och mönster. Strålen vid laserkärning är tunn, cirka 0,1 – 0,2 mm. Vilken tjocklek på material man kan skära, och resultatet på skärsnittet, avgörs av maskinens prestanda, vilken skärhastighet man har, materialkvalitet, maskinens förutsättningar men också operatörens skicklighet och rutin att ställa in alla olika parametrar i maskinen.

Laserskärning är ett suveränt sätt att tillverka prototyper och produkter i små till medelstora serier. Eftersom man inte behöver tillverka några speciella verktyg är det ett mycket ekonomiskt och snabbt tillverkningssätt.

Vid laserskärning blir det helt vinkelräta skärytor som dessutom är så jämna att slipning som regel inte behövs (tolerans ± 0,1 mm)

Vi kan laserskära godstjocklekar upp till 12 mm och med hjälp av våra plåtmagasin och helautomatiska plåtladdningar så kan våra lasermaskiner producera dygnet runt obemannade.

Bilder på laserskurna plåtdetaljer
Laserskurna plåtdetaljer

Effektiv plåtbearbetning är alltid en kombination av bra maskiner och duktiga operatörer

Vi hjälper dig givetvis med steget från idé till produktion!


CNC-styrd kantpress

Bild på en CNC styrd kantpress
CNC styrd kantpress

Så här fungerar CNC-bockning i plåt.


(3:16 min)


CNC-styrd kantbockning av plåt

Idag är de flesta kantpressar CNC-styrda vilket ger exakt likadana komponenter gång på gång, på ett mycket effektivt sätt. CNC-styrda industrimaskiner programmeras att arbeta fram en komponent, i detta fall ett metallstycke, på ett visst sätt och den som manövrerar maskinen ska ha kunskap, erfarenhet och ett fokuserat sinnelag.

CNC-styrd kantpressning kan därför enbart skötas av en CNC-operatör.

Effektiv plåtbearbetning är alltid en kombination av bra maskiner och duktiga operatörer


Laserskurna & bockade plåt-produkter

Kontakta oss för offert